Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Αυτοαποκρυπτογραφήθηκε ο Δίσκος της Φαιστού!

Διαβάστε το πραγματικό μήνυμα που μας έστειλαν οι επουράνιοι πρόγονοί μας και πράξτε αναλόγως!